Medicall800

Komunikační systém sestra-pacient ZETTLER Medicall800 je určen především pro přivolání pomoci v nemocničních zařízeních, domech seniorů, hospicech, léčebnách a dalších zařízeních. Systém umožňuje buď prosté přivolání personálu nebo navázání hlasového spojení mezi pacientem a sestrou. Systém je široce využíván i pro přivolání pomoci ze sociálních zařízení pro tělesně postižené.

Pro bližší informace kontaktujte prosím obchodní oddělení Tyco Fire Protection Products.