Hasicí přístroje Neuruppin

Pro likvidaci malých požárů dodává společnost Tyco Fire Protection Products širokou škálu ručních a pojízdných hasicích přístrojů  značek neuruppin, TOTAL a ibs.

Práškové hasicí přístroje

Práškové hasicí přístroje se dodávají s různými druhy hasiva a hasební účinností podle druhu potenciálního nebezpečí požáru. Jsou určeny jak pro univerzální použití, tak i pro speciální případy jako je např. hašení kovů nebo pro použití na letištích.

Vodní hasicí přístroje

Tyco Fire Protection Products vyrábí a dodává jak klasické vodní hasicí přístroje v mrazuvzdorném provedení od -30 °C (DF-1) nebo v nemrazuvzdorném provedení (DN), tak i nejmodernější vysoce účinné hasicí přístroje s vodní mlhou. Všechny námi dodávané vodní hasicí přístroje mohou hasit požáry elektrických zařízení pod napětím do 1000 V.

Pěnové hasicí přístroje

V Evropě nyní dochází k masivnímu rozšíření pěnových PHP a také Tyco Fire Protection Products vyrábí a dodává pěnové hasicí přístroje v mrazuvzdorném provedení od -30 °C (DF-1), v nemrazuvzdorném ekologickém provedení (DN eco) a na polární kapaliny. Všechny námi dodávané pěnové hasicí přístroje mohou hasit požáry elektrických zařízení pod napětím do 1000 V.

Hasicí přístroje CO2

Tyto PHP jsou určeny především pro hašení kapalných látek. Tyco Fire Protection Products vyrábí a dodává PHP s CO2 v mrazuvzdorném provedení do -30 °C. Pro požití u lékařských zařízení (např. tomografy) vyrábíme tyto PHP s CO2 i ve speciálním nemagnetickém provedení. Všechny námi dodávané CO2 hasicí přístroje mohou hasit požáry elektrických zařízení pod napětím do 1000 V.

Speciální hasicí přístroje

Tyco Fire Protection Products vyrábí a dodává i různé typy speciálních hasicích přístrojů určených např. pro hašení jedlých tuků a olejů nebo použitelných jako malý systém automatického stabilního hasicího zařízení. Dodávané hasicí přístroje mohou hasit požáry elektrických zařízení pod napětím do 1000 V.

Autorizované provozovny

Seznam certifikovaných provozoven oprávněných provádět údržbu a opravy hasicích přístrojů FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs-GmbH.

 

Ke stažení

+ Brožury (1 položky)