Produkty

Společnost Tyco dodává na trh v České a Slovenské replubice produkty zahrnující širokou škálu protipožárních a bezpečnostních zařízení od zařízení pro detekci požáru až jeho likvidaci.

Pro detekci požáru slouží systémy elektrické požární signalizace (EPS) včetně adresovatelného systému ZETTLER Expert s ústřednami ZX/MZX/PROFILE. Dodávané systémy EPS se skládají z ústředen, automatických a tlačítkových hlásičů, síťových prvků, grafické monitorovací nadstavby a široké škály různého příslušenství, speciálních hlásičů a pomocných zařízení.

Pro likvidaci požáru jsou určeny hasicí přístroje Neuruppin.

Adresovatelné systémy

Systém elektrické požární signalizace ZETTLER je postaven na platformě technologie MZXDigital, která byla vyvinuta na základě nejnovějších inovací a dlouholetých zkušeností společností Tyco v oblasti detekce požáru. Systém zahrnuje adresovatelné ústředny, hlásiče, sirény, vstupní a výstupní prvky a širokou řadu příslušenství.

Konvenční systémy

Pod značkou ZETTLER jsou dodávány i konvenční ústředny, automatické i tlačítkové hlásiče, signalizační zařízení a celá řada příslušenství.

Systémy pro hašení

Pro plynové systémy stabilních hasicích zařízení (SHZ) jsou k dispozici malé konvenční ústředny MZX-e a adresovatelné ústředny FAST2000 vhodné až pro 250 hasebních úseků.

Medicall800

Komunikační systém sestra-pacient.

Speciální hlásiče

Speciální hlásiče zahrnují např. nasávací hlásiče VESDA, lineární hlásiče, lineární teplotní hlásiče s metalickými nebo optickými kabely a další hlásiče. Do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex) jsou určeny speciální hlásiče s certifikací ATEX.

Hasicí přístroje

Pro likvidaci malých požárů dodává společnost Tyco Fire Protection Products širokou škálu ručních a pojízdných hasicích přístrojů značek neuruppin, TOTAL a ibs.